Met ingang van 25 mei 2018 is het verplicht om nog zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. In onderstaand document ligt vast wat Massagepraktijk Alles is Energie doet met jouw gegevens, om jouw informatie zo goed mogelijk te beschermen en te borgen. Massagepraktijk Alles is Energie, gevestigd aan Saturnuslaan 50, 1702 BC Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

PRIVACY REGELEMENT

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Massagepraktijk Alles is Energie, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens:
Massagepraktijk Alles is Energie verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier *.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Massagepraktijk Alles is Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen/e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren:
Massagepraktijk Alles is Energie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van dossiers is 15 jaar, ingaande na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Anamnese en behandelverslagen

Deze gegevens noteer ik op mijn eigen laptop, op eigen harde schijf en voorzien van wachtwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Massagepraktijk Alles is Energie deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.allesisenergie.nl van Massagepraktijk Alles is Energie. Massagepraktijk Alles is Energie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Massagepraktijk Alles is Energie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

Contactgegevens:
Wanneer u contact wilt opnemen met Massagepraktijk Alles is Energie, kunt u ons als volgt bereiken:

Saturnuslaan 50, 1702 BC Heerhugowaard
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 582 127 44
Telefoonnummer: 06 11 180 639
E-mailadres: info@www.allesisenergie.nl

Janet Son is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Alles is Energie. Zij is te bereiken op de bovengenoemde contact gegevens.